“Najbardziej toksyczny lek kiedykolwiek licencjonowany w wolnym świecie do przyjmowania przez długi okres…. AZT jest wydawany na receptę i jak podaje jego producent wywołuje objawy, które są nie do odróżnienia od AIDS. Więc chciałbym powiedzieć, że AZT to AIDS na receptę.

Dr Peter Duesberg

Do wszystkich

Podczas moich rozmów w Las Vegas w ostatni weekend ujawniłem kilka rzeczy o AIDS, o których do tej pory nie mówiłem. Wykazałem, że kiedy przydzielono mnie do bezpieczeństwa marynarki wojennej i  widziałem proces tworzenia AIDS przez człowieka po to, by wyeliminować niepożądane elementy społeczne. I opisałem ten fakt w mojej pracy“Tajemniczy Rząd”.

Oto ta historia:

Badania zainicjowane były spotkaniem naukowców w Huntsville (Alabama) w 1957 roku . One z kolei doprowadziły do “Alternatywy 3″. Inne badania, których celem było ustalenie granic wzrostu zainicjował Klub Rzymski w 1968 . Rezultatem badań był fakt, że cywilizacja jaką znamy zniknie wkrótce po 2000 roku, chyba że poważnie ograniczy się wielkość populacji. Dr Aurelio Peccei z Klubu Rzymskiego wydał elicie rządzącej kilka top tajnych zaleceń.

Głównym z nich było opracowanie mikroorganizmu, który atakowałby system odpornościowy, co z kolei spowodowałoby to, że nie można byłoby odkryć przeciwdziałającej mu szczepionki. Wydano rozkazy o wyprodukowaniu owego mikroba, a także jego leczeniu i profilaktyce. Mikroby te zostałyby wykorzystane przeciwko ludności i wprowadzone drogą szczepionki przez Światową Organizacje Zdrowia. Profilaktyka byłaby użyta przez elitę rządzącą. Kiedy zdecyduje ona, że zmarła wystarczająca ilość ludzi, leczeni będą ocaleni. Będzie ono ogłoszone jako nowo wykryte. Plan ten został nazwany Global 2000. Lekarstwa i profilaktyka są utajnione. Finanse uzyskano od amerykańskiego kongresu pod HB 15090, kiedy Ministerstwu Obrony dano 10 mln dolarów na produkcję “syntetycznego czynnika biologicznego, nie występującego w formie naturalnej, na który nie będzie można nabyć naturalnej odporności”. W ciągu następnych 5 do 10 lat można będzie wyprodukować nowy zakaźny mikroorganizm, który mógłby się różnić w niektórych ważnych aspektach od znanych mikroorganizmów wywołujących choroby.

Najważniejsze jest to, że może on być odporny na procesy immunologiczne i terapeutyczne, od których zależymy by utrzymać względną odporność na choroby zakaźne”. Projekt przeprowadzono w Fort Detrick (Maryland). Ponieważ miały być zdziesiątkowane duże populacje, elity postawiły na celowniku do eksterminacji “niepożądane elementy społeczne”. Specjalnym celem byli czarni, Latynosi (hispanic) i homoseksualiści. Projekt opracowania AIDS nazwany był MKNAOMI. Kontynent afrykański został zainfekowany szczepionką przeciwko ospie w 1977 roku. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych w 1978 roku szczepionką przeciwko WZW typu B poprzez Centra Kontroli Chorób (CDC) i Centrum Krwi w Nowym Jorku. I to jest cała historia.

Zlecenie wydał Komitet Polityki Grupy Bilderberg z siedzibą w Szwajcarii. Wydano też polecenia o innych sposobach. Jeden, który będziesz mógł najłatwiej sprawdzić to Polityka Depopulacji Haig – Kissingera, który jest administrowany przez Departament Stanu USA.
Jeśli opublikujesz tę informację, nie redaguj jej, ale pokaż mój kontakt i pełne źródło informacji.
Zamieść również numer telefonu. W ten sposób utrzymuję się przy życiu.

Kontakt: THE CITIZENS AGENCY FOR JOINT INTELLIGENCE, SYSOP – WILLIAM COOPER,

(602) 567-6725.

By pomóc ci w badaniu tej ZBRODNI, tytuł raportu jest: “THE LIMITS TO GROWTH’ A REPORT FOR THE CLUB OF ROME’S PROJECT ON THE PREDICAMENT OF MANKIND” [Granice rozwoju. Raport Projektu Klubu Rzymskiego nt. kłopotów ludzkości]. Badania rozpoczęto w kwietniu 1968 w Accademia dei Lincei w Rzymie, Italia. Spotkali się z inicjatywy dr Aurelio Peccei. Top Tajne zalecenia wyników badań sformułował dr Aurelio Peccei, który zobowiązał się do tego, że kiedy zostanie wykryty ten mikroorganizm i sam zarazi się chorobą, nie podda się ani profilaktyce, ani leczeniu. Obwołany został bohaterem, ponieważ zdecydował się podjąć takie samo ryzyko jak cała społeczność. Wyniki badań opublikowano w 1972. W pracach zespołu MIT brali udział:
Dr. Dennis L. Meadows, dyrektor, United States
Dr. Alison A. Anderson, United States (skażenia)
Dr. Jay M. Anderson, United States (skażenia)
Ilyas Bayar, Turkey (rolnictwo)
William W. Behrens III, United States (zasoby)
Farhad Hakimzadeh, Iran (populacja)
Dr. Steffen Harbordt, Germany (trendy społeczno-polityczne)
Judith A Machen, United States (administracja)
Dr. Donella H. Meadows, United States (populacja)
Peter Milling, Germany (kapitał)
Nirmala S. Murthy, India (populacja)
Roger F. Naill, United States (zasoby)
Jorgen Randers, Norway (populacja)
Stephen Shantzis, United States (rolnictwo)
John A. Seeger, United States (administracja)
Marilyn Williams, United States (dokumentacja)
Dr. Erich K. O. Zahn, Germany (rolnictwo)

Kiedy badania zakończono w 1969 roku, sekretarz generalny ONZ – U Thant – wydał następujące oświadczenie:

“Nie chciałbym być postrzeganym, że zbytnio dramatyzuję, ale mogę tylko wnioskować na podstawie udostępnionej mi, jako sekretarzowi generalnemu, informacji, że państwa członkowskie ONZ będą miały być może 10 lat by zaniechać starych sporów i rozpocząć globalne partnerstwo w celu ograniczenia wyścigu zbrojeń, zahamowania eksplozji populacji, i stworzenia momentum potrzebnego do wysiłków w rozwój. Jeśli to partnerstwo globalne nie powstanie w ciągu następnej dekady, to bardzo obawiam się, że problemy które wymieniłem … bardzo się obawiam, że problemy o których powiedziałem osiągną tak ogromne proporcje, że znajdą one się poza naszymi możliwościami kontroli”. U Thant, 1969.
MKNAOMI założone było przez naukowców Special Operations Division (SOD) z Fortt. Detrick, (Maryland), pod nadzorem i dla CIA. Odniesienie do projektu MKNAOMI można znależć w “The Intelligence Community”, autorstwa Fain et al., Bowker 1977.

Niniejszym przysięgam, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne z uzyskaną przeze mnie wiedzą i z tym co zapamiętałem. Przekazuję je ludziom na całym świecie z nadzieją, że ktoś będzie miał tyle odwagi i środków, by pomóc mi skończyć to szaleństwo. Illuminati (zakon) posiadają całkowitą kontrolę nad przeważającą częścią świata i wypowiedzieli wojnę populacji wszystkich państw. Musimy ich zatrzymać za wszelką cenę. Pomóżcie mi, proszę, gdyż nie mogę zrobić tego sam. Rozpowszechniajcie tę iinformację bez jej redagowania do każdego I proście, by zrobili to samo. Niech Bóg błogosławi wam wszystkim.
William Cooper

PS : William Cooper został zabity przez funkcjonariuszy prawa 5 listopada 2001.

* * * *

W ciągu 30 ostatnich lat

60 mln zachorowań

25 mln zgonów

2008 : ok 2.7 mln zachorowań

24.11.2009

Tłumaczenie Ola Gordon

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/6646317/Aids-deaths-hit-25-million-but-infections-slow.html