AIDS dzieło człowieka przeciwko człowiekowi

Dodaj komentarz

“Najbardziej toksyczny lek kiedykolwiek licencjonowany w wolnym świecie do przyjmowania przez długi okres…. AZT jest wydawany na receptę i jak podaje jego producent wywołuje objawy, które są nie do odróżnienia od AIDS. Więc chciałbym powiedzieć, że AZT to AIDS na receptę.

Dr Peter Duesberg

Do wszystkich

Podczas moich rozmów w Las Vegas w ostatni weekend ujawniłem kilka rzeczy o AIDS, o których do tej pory nie mówiłem. Wykazałem, że kiedy przydzielono mnie do bezpieczeństwa marynarki wojennej i  widziałem proces tworzenia AIDS przez człowieka po to, by wyeliminować niepożądane elementy społeczne. I opisałem ten fakt w mojej pracy“Tajemniczy Rząd”.

Oto ta historia:

Badania zainicjowane były spotkaniem naukowców w Huntsville (Alabama) w 1957 roku . One z kolei doprowadziły do “Alternatywy 3″. Inne badania, których celem było ustalenie granic wzrostu zainicjował Klub Rzymski w 1968 . Rezultatem badań był fakt, że cywilizacja jaką znamy zniknie wkrótce po 2000 roku, chyba że poważnie ograniczy się wielkość populacji. Dr Aurelio Peccei z Klubu Rzymskiego wydał elicie rządzącej kilka top tajnych zaleceń.

Głównym z nich było opracowanie mikroorganizmu, który atakowałby system odpornościowy, co z kolei spowodowałoby to, że nie można byłoby odkryć przeciwdziałającej mu szczepionki. Wydano rozkazy o wyprodukowaniu owego mikroba, a także jego leczeniu i profilaktyce. Mikroby te zostałyby wykorzystane przeciwko ludności i wprowadzone drogą szczepionki przez Światową Organizacje Zdrowia. Profilaktyka byłaby użyta przez elitę rządzącą. Kiedy zdecyduje ona, że zmarła wystarczająca ilość ludzi, leczeni będą ocaleni. Będzie ono ogłoszone jako nowo wykryte. Plan ten został nazwany Global 2000. Lekarstwa i profilaktyka są utajnione. Finanse uzyskano od amerykańskiego kongresu pod HB 15090, kiedy Ministerstwu Obrony dano 10 mln dolarów na produkcję “syntetycznego czynnika biologicznego, nie występującego w formie naturalnej, na który nie będzie można nabyć naturalnej odporności”. W ciągu następnych 5 do 10 lat można będzie wyprodukować nowy zakaźny mikroorganizm, który mógłby się różnić w niektórych ważnych aspektach od znanych mikroorganizmów wywołujących choroby.

Najważniejsze jest to, że może on być odporny na procesy immunologiczne i terapeutyczne, od których zależymy by utrzymać względną odporność na choroby zakaźne”. Projekt przeprowadzono w Fort Detrick (Maryland). Ponieważ miały być zdziesiątkowane duże populacje, elity postawiły na celowniku do eksterminacji “niepożądane elementy społeczne”. Specjalnym celem byli czarni, Latynosi (hispanic) i homoseksualiści. Projekt opracowania AIDS nazwany był MKNAOMI. Kontynent afrykański został zainfekowany szczepionką przeciwko ospie w 1977 roku. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych w 1978 roku szczepionką przeciwko WZW typu B poprzez Centra Kontroli Chorób (CDC) i Centrum Krwi w Nowym Jorku. I to jest cała historia.

Zlecenie wydał Komitet Polityki Grupy Bilderberg z siedzibą w Szwajcarii. Wydano też polecenia o innych sposobach. Jeden, który będziesz mógł najłatwiej sprawdzić to Polityka Depopulacji Haig – Kissingera, który jest administrowany przez Departament Stanu USA.
Jeśli opublikujesz tę informację, nie redaguj jej, ale pokaż mój kontakt i pełne źródło informacji.
Zamieść również numer telefonu. W ten sposób utrzymuję się przy życiu.

Kontakt: THE CITIZENS AGENCY FOR JOINT INTELLIGENCE, SYSOP – WILLIAM COOPER,

(602) 567-6725.

By pomóc ci w badaniu tej ZBRODNI, tytuł raportu jest: “THE LIMITS TO GROWTH’ A REPORT FOR THE CLUB OF ROME’S PROJECT ON THE PREDICAMENT OF MANKIND” [Granice rozwoju. Raport Projektu Klubu Rzymskiego nt. kłopotów ludzkości]. Badania rozpoczęto w kwietniu 1968 w Accademia dei Lincei w Rzymie, Italia. Spotkali się z inicjatywy dr Aurelio Peccei. Top Tajne zalecenia wyników badań sformułował dr Aurelio Peccei, który zobowiązał się do tego, że kiedy zostanie wykryty ten mikroorganizm i sam zarazi się chorobą, nie podda się ani profilaktyce, ani leczeniu. Obwołany został bohaterem, ponieważ zdecydował się podjąć takie samo ryzyko jak cała społeczność. Wyniki badań opublikowano w 1972. W pracach zespołu MIT brali udział:
Dr. Dennis L. Meadows, dyrektor, United States
Dr. Alison A. Anderson, United States (skażenia)
Dr. Jay M. Anderson, United States (skażenia)
Ilyas Bayar, Turkey (rolnictwo)
William W. Behrens III, United States (zasoby)
Farhad Hakimzadeh, Iran (populacja)
Dr. Steffen Harbordt, Germany (trendy społeczno-polityczne)
Judith A Machen, United States (administracja)
Dr. Donella H. Meadows, United States (populacja)
Peter Milling, Germany (kapitał)
Nirmala S. Murthy, India (populacja)
Roger F. Naill, United States (zasoby)
Jorgen Randers, Norway (populacja)
Stephen Shantzis, United States (rolnictwo)
John A. Seeger, United States (administracja)
Marilyn Williams, United States (dokumentacja)
Dr. Erich K. O. Zahn, Germany (rolnictwo)

Kiedy badania zakończono w 1969 roku, sekretarz generalny ONZ – U Thant – wydał następujące oświadczenie:

“Nie chciałbym być postrzeganym, że zbytnio dramatyzuję, ale mogę tylko wnioskować na podstawie udostępnionej mi, jako sekretarzowi generalnemu, informacji, że państwa członkowskie ONZ będą miały być może 10 lat by zaniechać starych sporów i rozpocząć globalne partnerstwo w celu ograniczenia wyścigu zbrojeń, zahamowania eksplozji populacji, i stworzenia momentum potrzebnego do wysiłków w rozwój. Jeśli to partnerstwo globalne nie powstanie w ciągu następnej dekady, to bardzo obawiam się, że problemy które wymieniłem … bardzo się obawiam, że problemy o których powiedziałem osiągną tak ogromne proporcje, że znajdą one się poza naszymi możliwościami kontroli”. U Thant, 1969.
MKNAOMI założone było przez naukowców Special Operations Division (SOD) z Fortt. Detrick, (Maryland), pod nadzorem i dla CIA. Odniesienie do projektu MKNAOMI można znależć w “The Intelligence Community”, autorstwa Fain et al., Bowker 1977.

Niniejszym przysięgam, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne z uzyskaną przeze mnie wiedzą i z tym co zapamiętałem. Przekazuję je ludziom na całym świecie z nadzieją, że ktoś będzie miał tyle odwagi i środków, by pomóc mi skończyć to szaleństwo. Illuminati (zakon) posiadają całkowitą kontrolę nad przeważającą częścią świata i wypowiedzieli wojnę populacji wszystkich państw. Musimy ich zatrzymać za wszelką cenę. Pomóżcie mi, proszę, gdyż nie mogę zrobić tego sam. Rozpowszechniajcie tę iinformację bez jej redagowania do każdego I proście, by zrobili to samo. Niech Bóg błogosławi wam wszystkim.
William Cooper

PS : William Cooper został zabity przez funkcjonariuszy prawa 5 listopada 2001.

* * * *

W ciągu 30 ostatnich lat

60 mln zachorowań

25 mln zgonów

2008 : ok 2.7 mln zachorowań

24.11.2009

Tłumaczenie Ola Gordon

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/6646317/Aids-deaths-hit-25-million-but-infections-slow.html

luminizm w ONZ

Dodaj komentarz

luminizm w ONZ

Fragment książki  Pierre Viriona – „Rząd Światowy”. 

Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski

Oto artykuł z gazety, który mimo jego rozmiarów warto przedstawić niemal w całości, skoro naszym celem jest udokumentowanie tego, co mówimy. Uważny czytelnik odnajdzie w  tym wyjątkowo aktualnym tekście wszystko to, co już opisaliśmy: ezoteryczny synkretyzm pod symbolami transcendentalnego, panteistycznego i kabalistycznego judaizmu, to jest pod symbolem złota, sześcioramiennej gwiazdy i węża. Zobaczymy, jak w ONZ w mroku komnaty przeznaczonej do medytacji rodzi się z tego rozwichrzonego mistycyzmu niemądra, przewrotna polityka, która prowadzi od rzezi afrykańskich do polityki Rządu Światowego.  Czytajmy tedy: „obywatele świata poszukują funduszy na rzecz światowej unii duchowej”. Projektowany symbolizm dla Świątyni powrotu do czarnej magii, pióra Edith Kermit Roosevelt (Nowy Jork):

„W Waszyngtonie buduje się świątynię dla „obywateli świata”, a jej celem jest propagowanie rozwoju Rozumu Powszechnego w miejsce jego racjonalistycznych ograniczeń. Autorzy projektu budowli, która ma kosztować 5 min dolarów, informują, że wśród ofiarodawców znajdują się Swani Prabhavananda z Vedente Society w Hollywood; sekretarz obrony Mac Namara; socjalistyczny przywódca Norman Thomas; Hester Bowles, specjalny doradca prezydenta; Swami Bhaskaranand Paramhanga (Unizm), New-Delhi, Indie; Thomas Watson, prezes International Business Machines; Eleanor Roosevelt ze Zjednoczonej Loży Teozofów, Nowy Jork i inni. Przyszły budynek będzie miał charakterystyczne cechy Duchowej Unii Narodów; będzie on „symbolem braterstwa ogólnoludzkiego”, wedle zapewnień broszury wydanej przez kwaterę główną świątyni (Greenvich, Conn). Jedno skrzydło tej nowoczesnej Wieży Babel będzie przeznaczone dla sześciu międzynarodowych religii: Hinduizmu, Buddyzmu, Konfucjonizmu, Judaizmu, Chrześcijaństwa i Islamu. Wśród innych ofiarodawców można wymienić Jacka Benny; Dougiasa Mac Artura II, ambasadora w Japonii; Maxa Lernera z New York Post; profesora J. B. Rhinke z Duke University; Rolanda Gammona z „Ugrupowania Prawników w Parlamencie Światowym”; Miguela Ydagorasa Fuentes, prezydenta Gwatemali; Sir Roya Melinsky’ego, premiera Federacji Rodezji i Nyasalandu; przewielebnego Freda Jordana, prezesa „Spirytystów Międzynarodowych”, Norfolk. Va; Philipa S. Linnika, dyrektora „Centrum Światowego Braterstwa”; Giena Cove, Long Island, N.Y.; Jamesa A. Linena, prezesa „Time Life” i Spółki; Mohameda, attache kulturalnego ZRA, Waszyngton. Została podjęta kampania światowej reklamy przedsięwzięcia. Nazwiska fundatorów zostaną wyryte na kamiennych murach świątyni. Symbole przewidziane dla monumentalnej świątyni będą oznaczały nawrót do Czarnej Magii praktykowanej przez arcykapłanów starożytnego Egiptu. Świątynia pomieści olbrzymie oko, okrągły basen, którego woda będzie odbijała światło padające przez okna kopuły, przypominające mieniący się kolorami diament. W broszurze o świątyni czytamy:

„Kopuła oświetlona będzie przez całą noc, aby symbolicznie pokazać, że nawet wtedy, kiedy świat śpi, światło rozumu nadal błyszczy”(…).

Okultystka pani Annie Besant zebrała fundusze na zbudowanie podobnej świątyni w Londynie. Pani A. Besant, będąca Eleanor Roosevelt swej epoki, współpracowała czynnie z Nehru i Krischną Menonem. To ona założyła Fabiańską Ligę Parlamentarną, angielskie stowarzyszenie socjalistyczne, w którego obrębie działali Sydney Webbs, Hubert Land, H.E.Hampion i George Bernard Shaw. Świątynię pani Besant charakteryzowało sześć symbolicznych obrazów sześciu wielkich międzynarodowych religii umieszczonych w sali konferencyjnej. Odwiedzający ją adepci mogli w niej oglądać na murze sześcioramienną gwiazdę teozoficzną złożoną z dwóch trójkątów, oplecionych przez węża. Ten motyw jest powtórzony w „Świątyni Rozumu”. Broszura informuje nas, że sześć murów świątyni będzie zawierać szereg „odblasków diamentu prawdy”. W Nowym Jorku „Przyjaciele Komnaty Medytacji” zbierają się regularnie na długich spotkaniach w Komnacie Medytacji ONZ. W centrum tej świątyni promień światła igra na wypolerowanym złocie. 24 kwietnia 1957 roku, gdy „Komnata Medytacji” została ponownie otwarta, Dag Hammarskjold, sekretarz generalny ONZ, określił ten pogański kamień jako ołtarz Uniwersalnej Religii. „Ołtarz jest symbolem Boga wszechrzeczy” – powiedział.

Świątynia Rozumu będzie również posiadała komnatę medytacji, tak zwany „Hall Iluminacji”. W tym miejscu iluminaci, „Mistrzowie Mądrości”, nasi przewodnicy w Świątyni Rozumu, zamierzają zapoznawać publiczność z nowym kultem humanistycznym. „Hall Iluminacji” będzie miejscem zebrań, wyświetlania filmów l urządzania kursów na temat wielkich religii świata. Jest rzeczą interesującą, że od pewnego czasu grupa, określająca siebie jako „Nową Grupę Sług Świata”, zbiera się podczas pełni księżyca na spotkania poświęcone medytacji, mianowicie w Narodowym Centrum Fundacji Carnegiego w Nowym Jorku. 21 grudnia 1961 roku autorka tego artykułu uczestniczyła w takim zebraniu, podczas którego rozdano ulotki opisujące „Nową Religię Światową”. Broszura pod tytułem „Światowa Dobra Wola” przedstawia to, co zapewne mają na myśli twórcy Świątyni Rozumu:

„Zaczyna się cieszyć uznaniem nowy rodzaj mistyki: jego znamieniem jest potrzeba zajęcia się swym rozwojem i skłonność do uznania obecności Boga we wszystkich religiach, a nie jedynie w swoim ognisku wiary religijnej”.

Tam, gdzie ta przypuszczalna elita międzynarodowa zbiera się, aby w atmosferze spisku organizować Rząd Światowy, usłyszałam pewną grupę „sług świata”, jak pod przewodnictwem Fostera Baileya śpiewała chórem swą dziwną Wielką Inwokację;

„Niech cel kieruje umysłami ludzi, Cel, który Mistrzowie znają i któremu służą”.

Czy nie jest to prawdziwy cel tych umysłów ogarniających cały świat, tych Mistrzów Jedności, prowadzić nas i rządzić nami przez pogańskie obrzędy? ” 

(Schreveport Journal, 31 marca 1962 r.).

 Kiedy ci „Mistrzowie” mówią o rozumie, absurdem byłoby myśleć, że pragną śpiewać przed ludźmi hymn na cześć rozumu ludzkiego, dla którego żywią władczą pogardę, mając o nim zresztą całkiem fałszywe pojęcie. Czymże jest ów „Rozum”? Emanacją sefirotyczną kabalistycznej Binah ? Artystą różokrzyżowców ? Wielkim Budowniczym Wszechświata? Czy to jest właśnie osławiony „Pan Świata”?