Religie to okultystyczne fikcje : dziel i łącz

Dodaj komentarz

Wystarczy popatrzeć na Judaizm tam już nie liczy się stary testament tam się liczy Talmud czyli tak naprawdę zbiór komentarzy do tanachu dawniej słowny, który miał za zadanie zjednoczyć wszystkich Żydów.
Część jego tekstów obecnie budzi duże kontrowersje z powodu bijącej z niego nienawiści oraz wręcz nacjonalizmu.
Co w ogóle mnie nie dziwi ponieważ w tamtych czasach nawet dochodząc do czasów chrześcijan wszelka przemoc była rzeczą normalną, wręcz na porządku dziennym, a Talmud po prostu ją pokazuje jaka w tamtych czasach była bez zbędnych zakłamań.

Na dodatek tanach czyli inaczej stary testament, jak się przyjrzeć oryginałowi, w niektórych miejscach zamiast słowa Jahwe występuje słowo bogowie co może jedynie dowodzić że cały stary testament bazuje na wielobóstwie czyli po chrześcijańsku mówiąc na pogaństwie.

W religii chrześcijańskiej, jak nawet można przeczytać na ultraprawicowej stronie polonica.net ze Jezus Chrystus(Joshua Ben Scheb) bardzo często nawiązywał do starego testamentu, który ostatecznie został dołączony do Nowego Testamentu z tym ze chrześcijan obowiązywały zasady moralne starego testamentu prócz ich dekalogu oraz pewnych innych mądrości(np. Żydzi -naród wybrany)

Religia chrześcijańska, jako system wierzeń Urantian, powstała przez nałożenie sie na

siebie następujących nauk, wpływów, wierzeń, kultów i osobistych poglądów jednostek:

1. Nauk Melchizedeka, które są zasadniczym składnikiem wszystkich religii Zachodu i

Wschodu, jakie powstały w okresie ostatnich czterech tysięcy lat.

2. Hebrajskiego systemu moralności, etyki i teologii, oraz wiary zarówno w Opatrzność jak i w najwyższego Jahwe.

3. Zoroastryjskiej koncepcji walki miedzy kosmicznym dobrem i złem, która już uprzednio wycisnęła swoje piętno zarówno na judaizmie jak i na mitraizmie. Dzięki długim kontaktom mitraizmu i chrześcijaństwa, w rezultacie ich walki ze sobą, doktryny irańskiego proroka stały się potężnym czynnikiem określającym teologiczna i filozoficzna formę oraz strukturę dogmatów, zasad i kosmologii zhellenizowanej i zlatynizowanej wersji nauk Jezusa.

4. Kultów misteryjnych, zwłaszcza mitraizmu, ale także czczenia Wielkiej Matki w kulcie frygijskim. Nawet legendy o narodzinach Jezusa na Urantii zabarwione zostały rzymska wersja cudownych narodzin irańskiego zbawiciela-bohatera, Mitry, którego zjawienie sie na Ziemi domniemanie oglądała tylko garść posiadających dar pasterzy, których aniołowie poinformowali o zbliżaniu się tego zdarzenia.

5. Historycznego faktu ludzkiego życia Jeszuy ben Józefa, realności Jezusa z Nazaretu, jako gloryfikowanego Chrystusa, Syna Bożego.

6. Osobistych poglądów Pawła z Tarsu. Należy odnotować, _e w latach młodzieńczych

Pawła mitraizm był dominująca religia Tarsu. Paweł nawet nie przypuszczał, _e jego listy,

wysłane w dobrej wierze do nawróconych, pewnego dnia będą uznawane przez

późniejszych chrześcijan za słowo Boże. Tacy nauczyciele o dobrych intencjach nie

mogą być odpowiedzialni za to, jaki użytek zrobią z ich pism ich następcy.

7. Filozoficznego systemu myślenia ludów hellenistycznych, od Aleksandrii i Antiochii,

poprzez Grecje, do Syrakuz i Rzymu. Filozofia Greków bardziej współbrzmiała z wersja

chrześcijaństwa Pawła, ni_ z jakimkolwiek innym, aktualnym systemem religijnym i

przyczyniła sie ona w dużym stopniu do sukcesów chrześcijaństwa na Zachodzie.

Filozofia grecka, w połączeniu z teologia Pawła, nadal stanowi podstawy etyki europejskiej.

Wracając do opisanej powyżej Mity co chyba jest najważniejsze w tym całym tekście.
Religia osobista raczej się nie rozwijała jako niezależna tradycja na cywilizowanych

ziemiach Afryki północnej i Europy, zanim nie przyszły kulty misteryjne i

chrześcijaństwo; religia była wtedy raczej sprawa rodziny, miasta-państwa, sprawa polityczna i cesarska. Helleńscy Grecy nigdy nie zaprowadzili scentralizowanego systemu czczenia, obrządek był lokalny; nie mieli kapłaństwa ani świętych ksiąg.

Podobnie jak Rzymianom, ich instytucjom religijnym brakowało potężnego elementu napędowego, aby mogły zachować wyższe wartości moralne i duchowe. Chociaż prawda jest, że instytucjonalizacja religii zazwyczaj umniejsza jej wartość duchowa, jest również faktem, że żadnej religii nie udało sie przetrwać bez pewnego stopnia instytucjonalnej organizacji, większej czy mniejszej.

Mitra był bogiem światła, prawa, wierności, przysięgi, układu. Rzymianie poznali go jako boga światłości i słońca, utożsamili z solarnym bogiem Słońcem Niezwyciężonym (Sol Invictus); wierzyli, że narodził się ze skały w dniu 25 grudnia i wychował wśródpasterzy.

Kult Mitry był niezwykle popularny w armii rzymskiej, a to z uwagi na jego męski charakter, a także męskie atrybuty i cnoty samego Mitry, jak męstwo, lojalność, braterstwo, wierność przysiędze. Mitraizm wymagał od wiernych surowego przestrzegania zasad moralnych. W przeciwieństwie do chrześcijaństwa, które głosiło, aby nie sprzeciwiać się złu, do rangi religijnego obowiązku była podniesiona w mitraizmie walka ze złem i czynienie dobra na świecie. Podobnie jak w religii chrześcijańskiej i wyznawców Mitry czekała kara za złe uczynki w życiu pozagrobowym. Poza wojskiem mitraizm wyznawały także inne grupy społeczne, a zwłaszcza niewolnicy i kupcy. Stopniowo kult tego perskiego boga przedostawał się do Italii. Początkowo podobnie jak chrześcijaństwo i mitraizm był religią ludzi prostych, szerzył się wśród mas ludowych, a od końca II wieku także wśród arystokracji i na dworze cesarskim, nie wyłączając rzymskich cesarzy(wyznawcą mitraizmu był np. syn Marka Aureliusza, cesarz Kommodus). Szczyt popularności mitraizm osiągnął w III w., kiedy to właśnie utożsamiano Mitrę ze Słońcem Niezwyciężonym (Sol

Invictus), od którego przejęto i datę narodzin samego 25 grudnia. Teraz pojawia się pytanie: jak to się stało, że 25 grudnia uznano także za dzień narodzin Jezusa Chrystusa? Dla pierwszych chrześcijan data narodzin Chrystusa nie była aż tak bardzo istotna, najważniejsze było to, że Zbawiciel…

mitra, frigilijska, czapka, masoni, symbol

Polska jesteś niewolnikiem więc możesz umrzeć na raka !

Dodaj komentarz

ZA GRANICAMI ZIELONEJ WYSPY TUSKA KIPI , WISI W POWIETRZU ZAKAZ IMPORTU POLSKICH WYROBÓW KTÓRE ZAWIERAJĄ CHOĆBY ŚLADOWE ILOŚCI SOLI SPOŻYWCZEJ !!!!!!! 

OTO PRZYKŁADOWE TYTUŁY ART. W PRASIE – EUROPEJSKIEJ I NIE TYLKO

” POLSCY MORDERCY “

“POLACY CHCIELI WYTRUĆ EUROPĘ”

” POLSKI RAK NA EKSPORT”

I WIELE WIELE INNYCH …….

MEDIA OPISUJĄCE AFERĘ WYRAŹNIE SUGERUJĄ ŻE NIE MOGŁO SIE TO ODBYWAĆ BEZ WIEDZY POLSKICH POLITYKÓW , URZĘDNIKÓW , PONIEWAŻ SKALA JAK I OKRES TRWANIA TEGO PROCEDERU JEST GIGANTYCZNA I NIE BYŁA BY W STANIE TEGO UKRYĆ JAKAŚ ZWYKŁA GRUPA PRZESTĘPCZA (media zachodnie nie zdają sobie sprawy ze w III R.P władzę dzierżą właśnie typy szemrane) .

 

zatem o czym wy tu nie wiecie i żyjecie w nieświadomości :

1- ROSJA BADA SPRAWĘ NA PEWNO WYDA ZAKAZ IMPORTU ŻYWNOŚCI Z POLSKI 

2- UNIA EUROPEJSKA JAK WYŻEJ .

3 – SPRZEDAŻ POLSKICH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NP W U.K SPADŁA O OKOŁO 30 % W SIECIACH CHANDLOWYCH

4- SKLEPY SPOŻYWCZE W STREFIE PRZYGRANICZA POLSKO – NIEMIECKIEGO LICZĄ STRATY , OKOŁO 50% MNIEJ KLIENTÓW Z ZA ODRY.

 

OCZYWIŚCIE PRZY TEJ OKAZJI DOSTANIE SIĘ TEŻ RYNKOWI  ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW -to norma .

 

LEKARZE ONKOLODZY PROSZENI W MEDIACH O WYPOWIEDZI NA TEMAT DŁUGOTRWAŁEGO SKAŻANIA ORGANIZMU ZWIĄZKAMI KTÓRE SĄ ZAWARTE W POLSKIEJ “SOLI”

WYDAJĄ JEDNOZNACZNE OPINIE , ZE POLSKIE PRODUKTY SĄ JEDNYM Z GŁÓWNYCH POWODÓW WYSTĘPOWANIA ZACHOROWAŃ NOWOTWOROWYCH W EUROPIE ZACHODNIEJ !!!!!! 

OPINIE SĄ DRASTYCZNE – “POLACY WINNI LAWINOWEMU WZROSTOWI ZAPADANIA NA CHOROBY NOWOTWOROWE”

 

 Do tej pory w związku z tzw. aferą solną zatrzymano pięć osób. Są one podejrzane o to, że przez kilka lat przemysłowa, niejadalna sól mogła trafiać do wędlin, chleba czy ryb. Odbiorcami były nie tylko małe i średnie firmy, ale też potentaci przemysłu spożywczego. Eksperci nie mają wątpliwości – zawarte w tzw. soli wypadowej zanieczyszczenia mogą przekształcać się w substancje rakotwórcze.

Pół roku zajęło dziennikarzom “Uwagi!” TVN badanie, jak przemysłowa sól mogła trafiać do odbiorców zajmujących się przetwórstwem spożywczym. Wykryli trzy firmy, które zaopatrywały się w poprodukcyjny odpad z Zakładów Chemicznych Anvil SA we Włocławku. Te ostatnie produkują nawozy oraz tworzywa sztuczne, m.in. polichlorek winylu, stosowany m.in. do wyrobu okien.

Jak wyjaśnił Krzysztof Wojdyło z Anvilu, do produkcji polichlorku winylu potrzebny jest etylen i sól kamienna. Jednak – ponieważ wszystkie reakcje chemiczne nie przechodzą ze 100-proc. skutecznością – część soli zostaje “nieprzereagowana”. – Tę sól odzyskujemy i sprzedajemy wyłącznie do celów przemysłowych. Anvil nie produkuje i nie sprzedaje soli spożywczej – podkreślił Wojdyło.

Taką sól można stosować w garbarniach i ciepłowniach, a zimą – można posypywać nią drogi.

Cudowna przemiana

Dziennikarze zaobserwowali, że wśród firm zaopatrujących się w Anvilu są takie, które w ofercie mają również sprzedaż soli spożywczej.

Jedną z nich jest zakład w Chemiczkach koło Radziejowa, w woj. kujawsko-pomorskim. Formalnie mieszczą się tam dwie firmy, jedną z nich jest Amasol. Ciężarówka z solą odpadową z Anvilu przyjeżdżała tam trzy razy dziennie, niemal we wszystkie dni robocze. Każdego dnia dostarczano tam przynajmniej sześćdziesiąt ton tego surowca.

Tam dziennikarze stwierdzili, że sól z Anvilu była suszona i przesypywana w worki pochodzące z zakładu produkcji soli spożywczej przy jednej ze śląskich kopalni. W ten sposób odpad chemiczny przemieniał się w sól spożywczą.

Podobne praktyki dziennikarze zaobserwowali w ZPS Łojewski w Kiełczynku pod Książem Wielkopolskim.

Eksperci: to są substancje rakotwórcze

Dziennikarze “Uwagi!” TVN zaobserwowali, że wśród odbiorców soli z podejrzanych firm znalazły się zakłady rybne, wędliniarskie i piekarnie. Są także duże hurtownie spożywcze – i właśnie tam zdobyli najważniejszy dowód: fałszowaną sól, która jest odpadem z Anvilu.

Zbadali ją dzięki pomocy naukowców z wydziału chemii Politechniki Łódzkiej.

W próbkach potwierdzono obecność siarczanu VI sodu – substancji przeczyszczającej, która jest jednym ze składników soli z Anvilu. Według ekspertów, takie zanieczyszczenia powodują powstanie związków rakotwórczych.

Dodatkowo w próbce soli z ZPS Łojewski stwierdzono obecność azotanu potasu – substancji, która spożyta – według ekspertów – również może być rakotwórcza.

Wykręty i przepychanki

Co na to właściciele podejrzanych firm? Stanisław Ł., prezes ZPS Łojewski nie chciał rozmawiać z dziennikarzami na temat “afery solnej”, bo – jak mówił – “nie jest zorientowany”.

Z kolei Zofia F., współwłaścicielka firmy Amasol powiedziała dziennikarzom, że “to nie ich sprawa”, czym firma się zajmuje. Potem przyjechał Adam F., również współwłaściciel firmy, który siłą chciał wypchnąć dziennikarzy z posesji. Doszło do przepychanki.

“Na łąki albo na jakieś inne tam uprawy”

Właściciele firm, które zaopatrywały się w sól w Amasolu i ZPS Łojewski, pytani o wykorzystanie tego towaru, najczęściej zaprzeczają, że w ogóle go kupowali.

Na uwagę dziennikarzy, iż dysponują oni nagraniami, z których wynika, że kupowana w podejrzanych zakładach sól trafiała do tych konkretnych firm, niektórzy z właścicieli przyznają, że co prawda kupowali ją, ale nie do celów spożywczych. Jeden z nich tłumaczy, że nabywaną od Amasolu lub ZPS Łojewski sól wykorzystywał do “posypywania placu”, a drugi – “na łąki albo na jakieś inne tam uprawy”.

Zatrzymania, kontrole

Do tej pory w sprawie afery solnej zatrzymano pięć osób. Usłyszały zarzuty wprowadzenia do obrotu środka spożywczego szkodliwego dla zdrowia lub życia człowieka z przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, za co może grozić do pięciu lat więzienia.

Tymczasem policjanci i inspektorzy weterynaryjni podczas wspólnych kontroli przeprowadzonych w 88 zakładach na terenie 12 województw zabezpieczyli już prawie 500 ton soli podejrzanego pochodzenia. Z kolei policjanci z CBŚ tworzą listę firm, które kupowały sól w trzech zakładach objętych postępowaniem prokuratorskim. Jest na niej już ok. 40 pozycji.

NIE TYLKO POLSKA SÓL JEST TRUJĄCA

CUKIER – NA 1 KG. MASY HANDLOWEJ – OD 25 DO 30 % DOMIESZKA MIELONEJ DROBNIUTKO SACHARYNY !!!!! -tak to ten biały proszek pomiędzy kryształkami widoczny gołym okiem !!!!!

PIWO – NA 1 LITR WYROBU – 450 ML WODA KRANÓWA – 50 ML. DOBIJACZ PROCENTÓW – spirytus różnego pochodzenia przeważnie z konfiskat przemytu przez urząd celny !!! – skład chemiczny ??????/

DLACZEGO NIKT NIE INTERESUJE SIĘ POWYŻSZYM ??

BO CUKIER I PIWSKO MUSI ZA POZWOLENIEM WŁADZ ODKRYĆ WYZNACZONY PRZEZ PO -lityków ZAUFANY PISMAK !!!

NA RAZIE NIEMA POTRZEBY POLITYCZNEJ – WIDOCZNIE …..

=======================================================

O CO CHODZI ANO PO PIERWSZE NA PEWNO O ZRÓWNOWAŻENIE BILANSU DEMOGRAFICZNEGO

EMERYT WINIEN NIE DOŻYĆ ŚWIADCZENIA

========

I NA PEWNO  STWORZENIE MIEJSCA DLA PRODUKTÓW Z IMPORTU 

W ZASADZIE NIE MNIEJ TRUJĄCYCH

ALE NIE POLSKICH

KTO ILE W POLSCE WZIOŁ ZA POŁOŻENIE PRZEMYSŁU ROLNO SPOŻYWCZEGO DOWIECIE SIĘ NIEBAWEM !!

I CO ZROBIĄ POLACY – ANO KURWA NIC !!

A I JESZCZE JEDNO NA PEWNO ZACZNĄ W POLSCE WYPIERDALAĆ Z ROBOTY POLSKICH PRACOWNIKÓW WYROBNIKÓW ZA 1200 ZŁ

BRAK ZBYTU NA TOWAR SPOŻYWCZY

 

====================================================================

Nasze pieski jędzą lepiej

bo w składzie konserwy mają więcej mięsa i witaminki 

A ICH PANOWIE ZAMIAST WITAMIN – CHEMIKALIA TYPU –   E 1… i E3… 

Dziennikarze postanowili sprawdzić ile mięsa i składników mięsnych zawiera jedzenie dla psów w puszce. Jak się okazuje jest go zdecydowanie więcej niż w omawianym pasztecie, który zawiera jedynie 28 procent mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Tymczasem w puszcze popularnej karmy, 36 procent całości stanowią składniki mięsne. Wygląda zatem na to, że nasze czworonogi jędzą bardziej wartościowe rzeczy, aniżeli my sami.

http://polskalokalna.pl/news/w-pasztetach-mniej-miesa-niz-w-karmie-dla-psow,1664298

=====================

ZA STRASZNEJ KOMUNY ZA TAKIE RZECZY OBWIESILI NIEJAKIEGO WAWRZECKIEGO -a teraz za wspaniałej demokracji – nic ……

CIEKAWOSTKA JAKBY KTOŚ NIE WIEDZIAŁ –

dodawanie tajemniczego składnika E…. DO KARMY ZWIERZĄT jest zabronione